Varilac – Kapetanović KenanAdresa:
 Bratunac

Godina rođenja: 1996.
 
E-mail: kenan_ronaldo7@live.com

KARIJERNI CILJEVI:

Kao profesionalni vozač teretnih vozila

OBRAZOVANJE I OBUKA

Naziv i sjedište Obrazovne institucije: Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Bratunac

Period školovanja:  2001-2010

 

Naziv i sjedište Obrazovne institucije: SŠC Bratunac

Period školovanja:  2011-2014   

Stečeno zvanje: varilac                                  

Pohađao/la kurseve vezane za profesiju: Praktična nastava Remontni zavod Bratunac         

PROFESIONALNE KOMPETENCIJE:

Varilac (vođenje farme, upravljanje mašinama)

LIČNE KOMPETENCIJE:

veoma nirna osoba, volim da radim sve vrste poslova i jako sam poslušna osoba

OSTALE SPOSOBNOSTI:

Strani jezici: Engleski (2)             

Rad na računaru: MS Office, internet, program za obradu muzike

Vozačka dozvola: B Kategorije-aktivan vozač

OSTALA INTERESOVANJA

(sportske aktivnosti, hobi i sl.):     

fudbal, internet, slušanje muzike

Posted in: V