Turistički tehničar – Savić Danijela

“Biće bolje sutra”Adresa:
Vlasenica
Godina rođenja: 1992.
 
E-mail: danijelasavic367@gmail.com

 

 

 

 

 


 

KARIJERNI CILJEVI   

Rad u turističkoj organizaciji

OBRAZOVANJE I OBUKA

 

Naziv i sjedište obrazovne institucije: SŠC „Milorad Vlačić“ Vlasenica

Period školovanja: 2007-2011

Stečeno zvanje: Turistički tehničar

 

Naziv i sjedište obrazovne institucije: Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Vlasenica

Period školovanja: 199-2007

PROFESIONALNE KOMPETENCIJE

Komunikativna, organizovana, turistički vodič

LIČNE KOMPETENCIJE

Odgovorna, uredna, tačna

OSTALE SPOSOBNOSTI

 

Strani jezici:  Engleski (3)                         

Rad na računaru: MS Office paket

                                              

OSTALA INTERESOVANJA

(sportske aktivnosti, hobi i sl.):    

Čitanje knjiga

REFERENCE

Osoba/Kontakt:                   

Danijela Savić 065/845-837

 

Posted in: T