Tehničar obrade drveta – Dautović Ibrahim (video CV)

 Adresa:
Vlasenica
Godina rođenja: 1992.
 
E-mail: IbrahimDautović@yahoo.com

 

 

 

 

 


Video CV:

 

RADNO ISKUSTVO:

Naziv i adresa poslodavca: Poljoprivredno gazdinstvo u Finskoj

Vrsta djelatnosti: Rad u plastenicima (berba voća i povrća)

Period rada: 01.06.2015.-30.08.2015.

Osnovne dužnosti i odgovornosti,

postignuti rezultati: Berba i sortiranje voća i povrća i održavanje plastenika

OBRAZOVANJE:

Naziv i sjedište obrazovne institucije: SŠC Milorad Vlačić

Period školovanja: 2007.-2011.

Stečeno zvanje: Tehničar obrade drveta

LIČNE KOMPETENCIJE:

Dobre komunikacijske sposobnosti i timski rad

STRANI JEZIK:

Engleski jezik

RAD NA RAČUNARU:

MS Office paket

Internet

OSTALA INTERESOVANJA:

Sport kao rekreacija

 

Posted in: T