Tehničar energetike – Cvjetinović Milan (video CV)

“Treba sve probati”Adresa:
 Bratunac
Godina rođenja: 1976.
 
 

 

 

 

 

 


Video CV:

 

KARIJERNI CILJEVI:  Posao u struci

RADNO ISKUSTVO:

Naziv i adresa poslodavca: ”Empro”, Bratunac

Vrsta djelatnosti: Izrada elektro-opreme

Radno mjesto: Radnik na KPS mašini

OBRAZOVANJE:

Naziv i sjedište obrazovne institucije: SŠC Srebrenica

Stečeno zvanje: Tehničar energetike

 

Naziv i sjedište obrazovne institucije: Osnovna škola Vuk Karadžić, Brattunac

Period školovanja: 1983.-1991.

PROFESIONALNE KOMPETENCIJE:

Zidar, tesar, ugradnja grijanja, rad na KPS-u, rad na elektroinstalacijama

LIČNE KOMPETENCIJE:

Vrijedan, odgovoran, timski igrač, pošten

STRANI JEZIK:

Engleski jezik (2), njemački jezik (1)

RAD NA RAČUNARU:

MS Office paket

Internet

OSTALO:

Kursevi: Kurs engleskog jezika, Srebrenica 2016.

 

Vozačka dozvola: B kategorija

OSTALA INTERESOVANJA:

Odbojka, fudbal, internet, muzika

 

Posted in: T