Strukovni ekonomista za finansije bankarstvo i osiguranje – Nikolić Marijana (video CV)

“Nema povlačenja, nema predaje”Adresa:
Srebrenica
Godina rođenja: 1994.
 
E-mail: marijananikolic@gmail.com

 

 

 

 

 


Video CV:

 

KARIJERNI CILJEVI:  Direktor banke

RADNO ISKUSTVO:

Naziv i adresa poslodavca: MLG Beograd

Period rada: Mjesec dana

Radno mjesto: Promoter Frikom sladoleda

OBRAZOVANJE:

Naziv i sjedište obrazovne institucije: Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo

Period školovanja: 2013.-2016.

Stečeno zvanje: Strukovni ekonomista za finansije bankarstvo i osiguranje

LIČNE KOMPETENCIJE:

Ambiciozna, tačna, ekonomična, spremna na saradnju

STRANI JEZIK:

Engleski jezik, početni nivo

Ruski jezik, početni nivo

RAD NA RAČUNARU:

MS Office paket, Basic, Pascal, Corel

 

Posted in: S