Prehrambeni tehničar- Petrović GordanaAdresa:
 Bratunac

Godina rođenja: 1971.
 
E-mail: 

KARIJERNI CILJEVI   Prehrambeni tehničar
RADNO ISKUSTVO

Naziv i adresa poslodavca: Fabrika duvana Banja Luka

Vrsta djelatnosti: trgovac – rad u kiosku       

Period rada: 7 mjeseci i 28 dana

Radno mjesto: trgovac          

Osnovne dužnosti i

odgovornosti, postignuti

rezultati (opis poslova): izlaganje robe, prodaja, rad na kasi, vršenje narudžbi, vođenje knjiga.

 

Naziv i adresa poslodavca: Osiguravajuća kuća „Bobar“

Vrsta djelatnosti: osiguranje automobila

Period rada: 2000. godine (9 mjeseci)

Radno mjesto: radnik na osiguranju

Osnovne dužnosti i

odgovornosti, postignuti

rezultati (opis poslova): prijem i obrada zahtjeva osiguranika, sve vezano za osiguranje, naplata, ispunjavanje obrazaca, predaja pazara, vođenje knjiga vezano za osiguranje.

OBRAZOVANJE I OBUKA

Naziv i sjedište                                           

obrazovne institucije: SŠC „Vuk Karadžić“ Ljubovija

Period školovanja: 1986-1990.              

Stečeno zvanje: Prehrambeni tehničar

Naziv i sjedište                                           

obrazovne institucije: OŠ „Haćam Mithat“ Bratunac

Period školovanja: 1978-1986.

PROFESIONALNE KOMPETENCIJE

Rad u trgovini

LIČNE KOMPETENCIJE

Odgovorna, komunikativna

OSTALE SPOSOBNOSTI

Strani jezici: Njemački (2)            

Rad na računaru: osnovno znanje ( word, internet)

Vozačka dozvola: B kategorija

OSTALA INTERESOVANJA

(sportske aktivnosti, hobi i sl.):    

Volim kuvati, raditi na računaru, pomagati drugima

REFERENCE

Osoba/Kontakt:                   

Fabrika duvana Banja Luka

Posted in: P