Medicinski tehničar – Đozić Marizela (video CV)

“Prihvatanje svih izazova kako bi se došlo do određenog cilja i onog što se zamisli”Adresa:
Srebrenica
Godina rođenja: 1994.
 

 

 

 

 

 


Video CV:

 

KARIJERNI CILJEVI:  Rad sa djecom, posao pedagoga i vaspitača

RADNO ISKUSTVO:

Naziv i adresa poslodavca: Igraonica ”Drugarstvo”, Potočari

Vrsta djelatnosti: Igraonica za djecu

Period rada: 2014.-

Radno mjesto: Medicinska sestra i vaspitačica

Osnovne dužnosti i odgovornosti,

postignuti rezultati: Rad sa djecom

VOLONTERSKI RAD:

Naziv i adresa organizacije: Pozorište ”Fetus” Srebrenica

Vrsta djelatnosti: Pozorište mladih

Osnovne dužnosti i odgovornosti,

postignuti rezultati: Glumila u predstavama

OBRAZOVANJE:

Naziv i sjedište obrazovne institucije: Pedagoški fakultet, Bijeljina

Period šmkolovanja: 2013.-

 

Naziv i sjedište obrazovne institucije: SŠC Srebrenica

Period školovanja: 2009.-2013.

Stečeno zvanje: Medicinski tehničar

PROFESIONALNE KOMPETENCIJE:

Poslovi vaspitača, poslovi medicinskog tehničara, rad sa djecom

LIČNE KOMPETENCIJE:

Društvena, motivisana za rad, aktivna

STRANI JEZIK:

Engleski jezik

RAD NA RAČUNARU:

MS Office paket

Internet

OSTALO:

Vozačka dozvola: B kategorija

OSTALA INTERESOVANJA:

Odbojka – rekreativno

 

Posted in: M