Maturant gimnazije – Stanković Marko

“Samo naprijed”Adresa:
Srebrenica
Godina rođenja: 1994.
 
 

 

 

 

 

 


 

KARIJERNI CILJEVI:  Full stack developer / software engineer

RADNO ISKUSTVO:

Naziv i adresa poslodavca: Computer shod Domavia, Srebrenica

Vrsta djelatnosti: Prodaja kompjuterske opreme i servis kompjutera

Period rada: 2008.-2012.

Radno mjesto: Tehničar – trgovac

Osnovne dužnosti i odgovornosti,

postignuti rezultati : Izlazak na teren, popravka hardvera i softvera računara, usluga

                                pri prodaji opreme

 

Naziv i adresa poslodavca: Trevor, California

Vrsta djelatnosti: WEB dizajner

Period rada: 05.05.2016.-20.07.2016.

Radno mjesto: Asistent pri izradi WEB stranica

Osnovne dužnosti i odgovornosti,

postignuti rezultati: Editovanje slika, ispravljanje koda, komunikacija sa potencijalnim

                               kupcima, organizator

VOLONTERSKI RAD:

Naziv i adresa organizacije: Omladinski savjet Srebrenica

Vrsta djelatnosti: NVO

Period volonterskog rada: 2009.-2016.

Osnovne dužnosti i odgovornosti,

postignuti rezultati: Učesnik u aktivnostima, logistika, tehničar

OBRAZOVANJE:

Naziv i sjedište obrazovne institucije: Elektronski fakultet Niš

Period školovanja: 2015.-

Pohađao kurseve vezane za profesiju: WEB dizajn

 

Naziv i sjedište obrazovne institucije: SŠC Srebrenica

Period školovanja: 2009.-2013.

Stečeno zvanje: Maturant gimnazije

PROFESIONALNE KOMPETENCIJE:

Informatička pismenost, dizajniranje WEB stranica, servis kompjutera

LIČNE KOMPETENCIJE:

Komunikativnost, liderstvo, timski igrač, organizacione vještine, prezentacijske vještine, kreativnost, inovativan pristup poslu, fleksibilnost, individualnost, upornost, radoznalost, spremnost na konstantan rad, odgovornost

STRANI JEZIK:

Engleski jezik

RAD NA RAČUNARU:

MS Office paket

Internet

WEB dizajn

Servis računara

Popravke hardvera i softvera

OSTALO:

Vozačka dozvola: A, B, B1 kategorije

OSTALA INTERESOVANJA:

Gitara, čitanje knjiga, Trčanje – rekreativno

 

Posted in: M