Master pravnih nauka – Kurtuma Božidar

“Ne treba ići kroz život, već rasti kroz život”Adresa:
 Vlasenica
Godina rođenja: 1989.
 
E-mail: bozokurtuma@yahoo.com           

 

 

 

 

 


 

KARIJERNI CILJEVI:

Uspjeh u oblasti svog zanimanja, policijski inspektor, republički inspektor

RADNO ISKUSTVO

Naziv i adresa poslodavca: Agencija ‘Wolf’ Beograd  

Vrsta djelatnosti: Obezbjeđenje

Period rada: 2010-2012                

Radno mjesto: Radnik obezbjeđenja     

Osnovne dužnosti i odgovornosti, postignuti rezultati (opis poslova):         

Obezbjeđivanje trgovinskih centara, sportskih događaja, koncerata, manifestacija, privatnih i javnih objekata

 

Naziv i adresa poslodavca: Opština Vlasenica

Vrsta djelatnosti: Opštinska uprava

Period rada:  2014-2015               

Radno mjesto: Komunalni policajac                              

Osnovne dužnosti i odgovornosti, postignuti rezultati (opis poslova):

Izrada rješenja u oblasti komunalne djelatnosti, obilazak terena i izdavanje prekršajnih naloga

OBRAZOVANJE I OBUKA

Naziv i sjedište Obrazovne institucije: Fakultet Bezbjednosti Beograd

Period školovanja: 2007-2012                            

Stečeno zvanje: Diplomirani menadžer bezbjednosti                        

Pohađao kurseve vezane za profesiju:  Kurs za bezbjedno rukovanje vatrenim oružjem                                 

Naziv i sjedište Obrazovne institucije: Pravni Fakultet Novi Sad     

Period školovanja:  2014-2015               

Stečeno zvanje: Master pravnih nauka

PROFESIONALNE KOMPETENCIJE:

Projekovanje video nadzora u objektu i sistema protivpožarne zaštite, vršenje uviđaja, rukovođenje i raspoređivanje radnika u poslovima obezbjeđenja

LIČNE KOMPETENCIJE:

Energičan, komunikativan, ambiciozan

OSTALE SPOSOBNOSTI:

Strani jezici:  Engleski jezik (4), Ruski jezik (2)                        

Rad na računaru: Internet, MS Office paket programa                                              

Kursevi (naziv kursa, mjesto i period pohađanja):

– Seminar ‘Tim lider’, opština Vlasenica

Vozačka dozvola: B kategorija     

OSTALA INTERESOVANJA

(sportske aktivnosti, hobi i sl.):     

Fudbal, izrada dječijih igrališta u slobodno vrijeme

REFERENCE:

Osoba/Kontakt:

Đuro Vukšić, Vlasenica

 

Posted in: M