Mašinski tehničar za kompjutersku konstrukciju – Đukić Miloš

“U životu ne treba odustati i pored mnogih prepreka”Adresa:
Skelani, Srebrenica
Godina rođenja: 1994.
 
E-mail: milosdjuka1994@gmail.com

 

 

 

 

 


 

KARIJERNI CILJEVI   

Poljoprivreda – posao u struci

VOLONTERSKI RAD

 

Naziv i adresa organizacije: „Prijatelji Srebrenice“      

Vrsta djelatnosti:  NVO

Period volonterskog rada: 2012. (3 mjeseca)

Osnovne dužnosti i odgovornosti, postignuti rezultati (opis poslova): uređenje obale rijeke Drine

OBRAZOVANJE I OBUKA

 

Naziv i sjedište obrazovne institucije: O.Š. „Kosta Todorović“ Skelani

Period školovanja: 2000-2009.

 

Naziv i sjedište obrazovne institucije: Tehnička škola Bajina Bašta

Period školovanja: 2009-2013.

Stečeno zvanje: mašinski tehničar za kompjutersku konstrukciju

Pohađao kurseve vezane za profesiju: praktična nastava

PROFESIONALNE KOMPETENCIJE

Rukovođenje strug mašinom, projektovanje mašinskih elemenata. Poslovi u poljoprivredi.

LIČNE KOMPETENCIJE

Vrijedan, komunikativan, timski igrač, odgovoran

OSTALE SPOSOBNOSTI

Strani jezici:  Engleski (2)                         

Rad na računaru: MS Office

Vozačka dozvola: B kategorija-aktivan vozač

OSTALA INTERESOVANJA

(sportske aktivnosti, hobi i sl.):     Muzika (harmonika i klavijatura)

REFERENCE

Osoba/Kontakt:                   

Glišić Dragić

 

Posted in: M