Magistar laboratorijske tehnologije – Đozić Selvedin

Ne treba ići kroz život, nego rasti sa životomAdresa:
Srebrenica
Godina rođenja: 1990.
 
E-mail: selvedindozic@gmail.com

 

 

 

 

 


 

VOLONTERSKI RAD:

Bio sam aktivan u 3 školske sekcije koje su se bavile promocijom zdravlja

OBRAZOVANJE:

Magistar laboratorijske tehnologije Univerziteta u Sarajevu; Fakultet zdravstvenih studija

PROFESIONALNE KOMPETENCIJE:

  • Poslovi koje znam da radim su vezani za profesiju

LIČNE KOMPETENCIJE:

  • Odgovoran, vrijedan, timski igrač, pouzdan, komunikativan.

STRANI JEZIK:

  • Engleski jezik, odlično

  • Njemački jezik, trenutno na kursu

RAD NA RAČUNARU:

  • MS Office paket

  • Internet

OSTALO:

  • Planiranje

  • Kompjuteri

  • Vozačka dozvola, B kategorija

 

Posted in: M