Instalater – Vasić Dalibor

“Samo naprijed”Adresa:
Bratunac
Godina rođenja: 1997.
 

 

 

 

 

 


 

KARIJERNI CILJEVI

Saobraćajni inspektor

OBRAZOVANJE I OBUKA

 

Naziv i sjedište obrazovne institucije: SŠC Bratunac

Period školovanja: 2011-2014                            

Stečeno zvanje: instalater

 

Naziv i sjedište obrazovne institucije: OŠ „Branko Radičević“ Bratunac

Period školovanja: 2003-2011

PROFESIONALNE KOMPETENCIJE

rad sa mašinama, varenje, sječenje, brušenje, bušenje

LIČNE KOMPETENCIJE

Vrijedan i odgovoran

OSTALE SPOSOBNOSTI

 

Strani jezici: engleski i ruski jezik                                              

Rad na računaru: Dug rad na računaru

Vozačka dozvola: B, B1,C1 kategorije                                      

Ostale vještine: stručan rad sa mašinama

OSTALA INTERESOVANJA

(sportske aktivnosti, hobi i sl.): aktivan u četiri sporta (fudbal, tenis, odbojka i košarka), hobi pecanje

 

Posted in: I