Građevinski tehničar – Stojanović Marko

“Živi život”Adresa:
 Bratunac
Godina rođenja: 1996.
 
 

 

 

 

 

 


 

KARIJERNI CILJEVI:  Rad u struci i sličnim djelatnostima

RADNO ISKUSTVO:

Naziv i adresa poslodavca: ”Van komerc” Bratunac

Vrsta djelatnosti: Trgovinska radnja

Period rada: 2015. (3 mjeseca)

Radno mjesto: Magacioner

Osnovne dužnosti i odgovornosti,

postignuti rezultati: Nabavka pića, koordinacija sa komercijalistima

OBRAZOVANJE:

Naziv i sjedište obrazovne institucije: SŠC Bratunac

Period školovanja: 2011.-2015.

Stečeno zvanje: Građevinski tehničar

PROFESIONALNE KOMPETENCIJE:

Crtanje projekata, rad u trgovini

LIČNE KOMPETENCIJE:

Vrijedan, komunikativan, spreman za timski rad

STRANI JEZIK:

Engleski jezik (3), ruski jezik (4)

RAD NA RAČUNARU:

MS Office paket; Archicad

OSTALO:

Vozačka dozvola: B kategorija

OSTALA INTERESOVANJA:

Sport (fudbal, treniranje u street work parkovi)

 

Posted in: G