Fizioterapeut – Jovanović Jovana

“Upornost se isplati”Adresa:
Srebrenica
Godina rođenja: 1990.
 
 

 

 

 

 

 


 

KARIJERNI CILJEVI:  Siguran posao u struci

RADNO ISKUSTVO:

Naziv i adresa poslodavca: Omladinski centar Srebrenica

Vrsta djelatnosti: NVO

Period rada: 2 godine

Radno mjesto: PR

 

Naziv i adresa poslodvca: Dječije obdanište ”Poletarac”, Srebrenica

Period rada: 3 mjeseca

Radno mjesto: Vaspitačica predškolske grupe

 

Naziv i adresa poslodavca: Udruženje građana ”Klica”

Radno mjesto: Medicinski radnik

Period rada: 4 mjeseca

 

Naziv i adresa poslodavca: Sportske kladionice ”Mocart” i ”Royal”

Period rada: 5 godina

VOLONTERSKI RAD:

Naziv i adresa organizacije: AUPETR program – dadilja

Period volonterskog rada: 5 mjeseci

 

Naziv i adresa organizacije: Omladinski savjet Srebrenice

Vrsta djelatnosti: NVO

 

Naziv i adresa organizacija: ”Sara”, ”Amica”, ”Muzičari bez granica”, ”Dijalog                                          centar”, Srebrenica, Bratunac

Vrsta djelatnosti: NVO

OBRAZOVANJE:

Naziv i sjedište obrazovne institucije: SŠC Srebrenica

Period školovanja: 2005.-2009.

Stečeno zvanje: Fizioterapeut

Pohađala kurseve vezane za profesiju: Hipokrat, Novi Sad

                                                               Prekvalifikacija, medicinska sestra

 

Naziv i sjedište obrazovne institucije: Osnovna škola Petar Petrović Njegoš, Srebrenica

Period školovanja: 1997.-2005.

PROFESIONALNE KOMPETENCIJE:

Medicinska sestra, fizioterapeut, rad u kladionici, trener profesionalne orijentacije, rad sa djecom

LIČNE KOMPETENCIJE:

Povjerljiva, odgovorna, timski igrač, kreativna, vrijedna, savjesna u poslu

STRANI JEZIK:

Engleski jezik (3), njemački jezik (3)

RAD NA RAČUNARU:

MS Office paket

Internet

OSTALO:

Kursevi: Kurs njege

 

Seminari: Profesionalna orijentacija

               Pisanje projekata

OSTALA INTERESOVANJA:

Čitanje knjiga, bilijar

 

Posted in: F