Elektrotehničar – Mitrović Dragiša

“Upornošću do ostvarenja cilja”Adresa:
 Milići
Godina rođenja: 1995.
 
Email adresa: dragisaczv@yahoo.com

 

 

 

 

 


 

KARIJERNI CILJEVI:  Napredovanje u struci (elektrotehnika)

OBRAZOVANJE:

Naziv i sjedište obrazovne institucije: SŠC Milutin Milanković, Milići

Period školovanja: 2010.-2014.

Stečeno zvanje: Elektrotehničar

PROFESIONALNE KOMPETENCIJE:

Osnove elektronike

LIČNE KOMPETENCIJE:

Vrijedan, pouzdan, komunikativan, odgovoran

STRANI JEZIK:

Engleski jezik (3)

RAD NA RAČUNARU:

MS Office paket

Internet

OSTALA INTERESOVANJA:

Sport, priroda

 

Posted in: E