Elektronska registracija preduzeća biće funkcionalna do kraja godine

Elektronska registracija preduzeća u Republici Srpskoj trebalo bi da profunkcioniše do kraja ove godine, poručili su iz Vlade Srpske. To bi preduzetnicima omogućilo osnivanje firmi posredstvom interneta, što će uticati na manje troškove registracije i lakši početak poslovanja.
Elektronska registracija preduzeća drugi je korak u procesu reformi registracije pravnih subjekata, poručuju iz Vlade. Prvi je bio uvođenje jednošalterskog sistema registracije, a logičan nastavak je, kažu, elektronska registracija.

“To u praksi znači da će svaki potencijalni osnivač poslovnog subjekta moći da, uz pomoć kartice na kojoj će se nalaziti njegov kvalifikovani digitalni sertifikat, da će moći da to uradi elektronskim putem, putem jednog portala koji će biti u nadležnosti Vlade Republike Srpske”, pojasnio je ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske Srđan Rajčević.

To je samo prvi korak ka potpunoj digitalizaciji društva, uvjerava Rajčević. Plan je da elektronske identifikacione kartice, odnosno digitalni identitet, dobiju sva zainteresovana pravna i fizička lica.

“Ove kartice neće služiti samo da se obavljaju poslovi elektronski sa Vladom, upravnim organima, nego da i međusobno fizička i pravna lica mogu stupati u konkretne ugovorne odnose. Na primjer, fizička lica, jedno iz Novog Grada, jedno iz Trebinja, moći će da sklapaju ugovore elektronskim putem u elektronskoj formi, bez obaveze fizičkog prisustva. Takvi ugovori biće pravno obavezujući i validni u slučaju bilo kakvog spora”, dodao je Rajčević.

Sve ovo biće moguće po okončanju projekta uspostavljanja Nacionalnog centra za upravljanje digitalnim identitetom, koji je, kaže Rajčević, u završnoj fazi. Elektronsku registraciju preduzeća, kao prvi korak, pozdravljaju u Privrednoj komori, ali napominju da je to, iako važan, samo jedan segment, kada je riječ o stvaranju povoljnijeg privrednog ambijenta.

“S jedne strane pozitivno je to da se skraćuju rokovi, smanjuje procedura i troškovi, ali sa druge strane, ono na čemu stalno insistiramo, potrebno je da se poboljšaju uslovi poslovanja, da se olakša preduzećima koja ulaze na tržište da opstanu”, izjavio je portparol Privredne komore Republike Vladimir Blagojević.

A da bi elektronska registracija preduzeća bila omogućena, potrebno je mijenjati i zakonsku regulativu. Set zakona, kojima se otvara prostor za to, pred poslanicima će biti već na narednoj sjednici parlamenta Srpske.

Izvor: www.rtrs.tv