Električar – Simić Marinko (video CV)

“Nikad ne odustajem”Adresa:
 Bratunac
Godina rođenja: 1997.
 

 

 

 


Video CV:

allowfullscreen=”allowfullscreen”>

KARIJERNI CILJEVI:  Posao u struci

OBRAZOVANJE:

Naziv i sjedište obrazovne institucije: SŠC Bratunac

Period školovanja: 2012.-201.

Stečeno zvanje: Električar

PROFESIONALNE KOMPETENCIJE:

Poslovi u elektro struci, rad sa visokim naponima

LIČNE KOMPETENCIJE:

Vrijedan, timski igrač, fizički spreman, komunikativan

STRANI JEZIK:

Engleski jezik (3)

RAD NA RAČUNARU:

MS Office paket

Internet

OSTALA INTERESOVANJA:

Sportske aktivnosti

Posted in: E