Električar – Kurtić Sabrija

“Rad i samo rad”Adresa:
Srebrenica
Godina rođenja: 1997.
 
E-mail: kurticsabrija@gmail.com

 

 

 

 

 


 

KARIJERNI CILJEVI:  Rad u elektro-privredi

VOLONTERSKI RAD

Naziv i adresa organizacije:O.O.Odisej Bratunac

Vrsta djelatnosti:Omladinski aktivizam

Period volonterskog rada:2014-  

Osnovne dužnosti i

odgovornosti, postignuti

rezultati (opis poslova):Volonter u provođenju projektnih aktivnosti

OBRAZOVANJE:

Naziv i sjedište                                           

Obrazovne institucije:SŠC Bratunac

Period školovanja:2013-2016                                         

Stečeno zvanje:Električar

Naziv i sjedište                                           

Obrazovne institucije:OŠ Vuk Karadžić, Bratunac

Period školovanja:2004-2013

PROFESIONALNE KOMPETENCIJE:

Električne instalacije

LIČNE KOMPETENCIJE:

Odgovoran, komunikativan, spreman na saradnju, timski igrač, ambiciozan

STRANI JEZIK:

Strani jezici:Engleski jezik, nivo-3

RAD NA RAČUNARU:

MS Office paket

Internet

OSTALA INTERESOVANJA

(sportske aktivnosti, hobi i sl.): Videoigrice..

 

Posted in: E