Električar – Kuljančić Muhamed

“Bez discipline nema rada”Adresa:
 Bratunac
Godina rođenja: 1997.
 
 

 

 

 

 

 


 

KARIJERNI CILJEVI:  Posao električara

VOLONTERSKI RAD:

Naziv i adresa organizacije: ”Plava ruža”

Vrsta djelatnosti: NVO

 

Naziv i adresa organizacije: Udruženje Jadar, Bratunac

OBRAZOVANJE:

Naziv i sjedište obrazovne institucije: SŠC Milutin Milanković, Milići

Period školovanja: 2012.-2015.

Stečeno zvanje: Električar

 

Naziv i sjedište obrazovne institucije: Osnovna škola Petar Kočić, Konjević Polje

Period školovanja: 2003.-2012.

PROFESIONALNE KOMPETENCIJE:

Poslovi iz elektro – struke, poljoprivreda, stočarstvo

LIČNE KOMPETENCIJE:

Vrijedan, timski igrač, komunikativan

STRANI JEZIK:

Njemački jezik

RAD NA RAČUNARU:

MS Office paket

Internet

OSTALO:

Vozačka dozvola: B i C1 kategorije

OSTALA INTERESOVANJA:

Fudbal

 

Posted in: E