Ekonomista – Deurić Đorđe (video CV)

“Kakve su ti misli, takav ti je život”Adresa:
 Zvornik
Godina rođenja: 1984.
 
E-mail: djordjedeuric@yahoo.com

 

 

 

 

 


Video CV:

 

KARIJERNI CILJEVI:  Rad u kulturi sa ljudima

RADNO ISKUSTVO:

Naziv i adresa poslodavca: JU Dom omladine Zvornik          

Vrsta djelatnosti: kultura    

Period rada: 01.02.2012. i dalje               

Radno mjesto: direktor                  

Osnovne dužnosti i

odgovornosti, postignuti

rezultati (opis poslova): organizacija posla, aktivnosti omladinskog i kulturnog života

OBRAZOVANJE:

Naziv i sjedište                                           

obrazovne institucije: Ekonomski fakultet Univerzitet Istočno Sarajevo   

Period školovanja: 2004-2009                            

Stečeno zvanje: diplomirani ekonomista

Naziv i sjedište                                           

obrazovne institucije: SŠC „Petar Kočić“ Zvornik

Stečeno zvanje: ekonomski tehničar

Period školovanja: 2000-2004

OSTALE SPOSOBNOSTI

Strani jezici:  engleski jezik                      

Rad na računaru: MS Office paket

Vozačka dozvola: B kategorija

OSTALA INTERESOVANJA

(sportske aktivnosti, hobi i sl.): lov, ribolov, airsoft, rafting

 

Posted in: E