Pravnik – Nikolić Dragana

Trudom i zalaganjem do uspjehaAdresa:
 Srebrenica

Godina rođenja: 1977.
 
E-mail: nikolic.dragana@hotmail.com

KARIJERNI CILJEVI:

 • Dinamično radno mjesto u pravosudnim i bezbjednosnim ustanovama
RADNO ISKUSTVO:

STR “Rada” Srebrenica (2000-2007)

 • Prodaja mješovite robe
 • Poslovi u komercijali
 • Nabavka robe

JP “Polet” Srebrenica (2012-2013)

 • Izrada ugovora o isporuci usluga
 • Izrada tužbi za neredovne platiše
 • Kreiranje zahtjeva i ponuda
 • Ostali administrativni poslovi
OBRAZOVANJE:

Srednja škola “Vuk Karadžić” Ljubovija (1992-1996)

 • Smjer: Gimnazija

Pravni Fakultet Sarajevo (2006-2011)

 • Smjer: Opšti – dip. pravnik
PROFESIONALNE KOMPETENCIJE:

 • Administrativni rad u institucijama i preduzećima
 • Komercijalni poslovi i poslovi u nabavci
 • Poslovi trgovca na malo
LIČNE KOMPETENCIJE:

 • Ambiciozna
 • Kreativna
 • Spremna da usvaja nova znanja i iskustva
STRANI JEZIK:

 • Engleski jezik, nivo 3
RAD NA RAČUNARU:

 • MS Office paket
 • Internet
OSTALO:

 • Kurs za računare, NVO “Sara”, Srebrenica
 • Kurs za računare (MS Office), UNDP – kancelarija Srebrenica
 • Akademija za rad u opštinskoj upravi, CARE Int.
 • Stručni ispit za rad u državnim organima uprave, ADURS
 • Obuka za popisivača, CIK BiH
 • Vozačka dozvola, B kategorija
REFERENCE/PREPORUKE:

 • Petko Jelisić, vl. STR “Rada” Srebrenica
 • Hakija Meholjić, direktor JP “Polet” Srebrenica
OSTALA INTERESOVANJA:

 • Shopping
 • Rekreativno košarka i tenis
 • Šetnja sa prijateljima

 

Posted in: P