Diplomirani kriminalista – Mustafić Hasudin

 Adresa:
Srebrenica
Godina rođenja: 1984.
 
E-mail: cera.srebrenica@gmail.com

 

 

 

 

 


 

RADNO ISKUSTVO:

Naziv i adresa poslodavca: Opštinska uprava Srebrenica, Srebreničkog odreda

Period rada: 11.03.2011.-31.01.2017.

Radno mjesto: Samostalni stručni saradnik za poslove Civilne zaštite

Osnovne dužnosti i odgovornosti, 

postignuti rezultati: Izrada procjene ugroženosti, izrada planova zaštite i spasavanja,

                               uklanjanje NUS-a, koordinacija deminiranja

OBRAZOVANJE:

Naziv i sjedište obrazovne institucije: Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sig. studije

Period školovanja: 2006.-2010.

Stečeno zvanje: Diplomirani kriminalista

Pohađao kurseve vezane za profesiju: KITAP obuka istraživanje mjesta kriminalnog                                                                       djela-zločina

PROFESIONALNE KOMPETENCIJE:

Rad u struci, poslovi u oblasti civilne zaštite

STRANI JEZIK:

Engleski jezik

RAD NA RAČUNARU:

MS Office paket

Internet

OSTALO:

Seminari: Instruktori za upozoravanje na mine i neeksplodirana ubojna sredstva

Vozačka dozvola: B kategorija

 

Posted in: K